<rp id="bbj0m"><object id="bbj0m"><blockquote id="bbj0m"></blockquote></object></rp>
<th id="bbj0m"></th>
 • <ruby id="bbj0m"><noframes id="bbj0m"><ol id="bbj0m"></ol></noframes></ruby>
  1. <th id="bbj0m"><track id="bbj0m"></track></th>
  2. t? v?n mi?n phí:

   +84-0363676659

   Máy hàn thi?c t? ??ng

   Xem phan lo?i

   Máy hàn thi?c t? ??ngQuay l?i

   Gi?i thi?u s?n ph?m:

   Dòng thi?t b? này thu?c lo?i máy hàn có hai tr?c Y hai bàn thao tác, c?ng ?o?n tr??c ??t s?n ph?m, c?ng ?o?n sau l?y s?n ph?m, hi?u su?t s?n xu?t g?p hai l?n so v?i máy hàn thi?c m?t tr?c Y, có ?ai ??ng b? và c?ng ngh? l?p ráp ??c bi?t c?a m?-t?, gi?i quy?t m?t cách tri?t ?? v?n ?? nan gi?i v? vi?c ?ai ??ng b? b? bi?n d?ng co gi?n sau th?i gian dài s? d?ng, c?ng có th? s? d?ng ?i?u khi?n b?ng ty ren chính xác thích h?p v?i nh?ng s?n ph?m yêu c?u cao v? ?? chính xác. ???c s? d?ng r?ng r?i trong các l?nh v?c ?i?n t? nh? s?n ph?m k? thu?t s?, ?i?n t? truy?n th?ng, thi?t b? gia d?ng, ?i?n t? ? t?, s?n ph?m c? ?i?n, ?i?n t? tiêu dùng, ngu?n ?i?n, d?ng c?, ?? ch?i, ?èn.
   Máy hàn thi?c t? ??ng
   • Chi ti?t s?n ph?m
   • Th?ng s? s?n ph?m

   614bdee48877d.jpg

   Gi?i thi?u s?n ph?m

   Dòng thi?t b? này thu?c lo?i máy hàn có hai tr?c Y hai bàn thao tác, c?ng ?o?n tr??c ??t s?n ph?m, c?ng ?o?n sau l?y s?n ph?m, hi?u su?t s?n xu?t g?p hai l?n so v?i máy hàn thi?c m?t tr?c Y, có ?ai ??ng b? và c?ng ngh? l?p ráp ??c bi?t c?a m?-t?, gi?i quy?t m?t cách tri?t ?? v?n ?? nan gi?i v? vi?c ?ai ??ng b? b? bi?n d?ng co gi?n sau th?i gian dài s? d?ng, c?ng có th? s? d?ng ?i?u khi?n b?ng ty ren chính xác thích h?p v?i nh?ng s?n ph?m yêu c?u cao v? ?? chính xác. ???c s? d?ng r?ng r?i trong các l?nh v?c ?i?n t? nh? s?n ph?m k? thu?t s?, ?i?n t? truy?n th?ng, thi?t b? gia d?ng, ?i?n t? ? t?, s?n ph?m c? ?i?n, ?i?n t? tiêu dùng, ngu?n ?i?n, d?ng c?, ?? ch?i, ?èn   ?u ?i?m tính n?ng:

   A.4 tr?c X, Y, Z, R k?t h?p chuy?n ??ng, có th? áp ?ng nhu c?u hàn trong kh?ng gian ba chi?u;

   B.Tr?c R có th? th?c hi?n ch?c n?ng hàn xoay;

   C.Tr?c Z s? d?ng ?ai ??ng b? ho?c ?i?u khi?n b?ng ty ren chính xác (có th? l?a ch?n);

   D.Hai tr?c Y thay nhau lên xu?ng li?u, thao tác máy kh?ng b? gián ?o?n;

   Chú y: ?ay là dòng máy tiêu chu?n, nh?ng hành trình l?n h?n có th? thi?t k? theo s?n ph?m


   614bdd6d31ec6.jpg

   ?? xu?t s?n ph?m liên quan

   <
   • Máy hàn thi?c t? ??ng ki?u workstation (máy tr?m) ?a n?ng k?t h?p linh ho?t.

   • Day chuy?n hàn t? ??ng cho b?ng ?i?u khi?n thi?t b? báo khói

   • Dòng máy hàn siêu cao t?n

   • Máy hàn ?i?m DC bi?n t?n cao t?n

   • Robot sáu tr?c hàn thi?choàn toàn t? ??ng

   • Máy hàn thi?c l?t t? ??ng tr?c Y

   • Máy hàn thi?c t? ??ng

   • Máy hàn thi?c t? ??ng

   • Robot hàn thi?c b?n tr?c hoàn toàn t? ??ng

   • Máy hàn thi?c t? ??ng

   >
   Trang tr??c: Trang ??u   
   日本...国产真实破苞视_精品久久香蕉国产线看观看亚洲_国产啪精品视频1314_97久久久久人妻精品区一

   <rp id="bbj0m"><object id="bbj0m"><blockquote id="bbj0m"></blockquote></object></rp>
   <th id="bbj0m"></th>
  3. <ruby id="bbj0m"><noframes id="bbj0m"><ol id="bbj0m"></ol></noframes></ruby>
   1. <th id="bbj0m"><track id="bbj0m"></track></th>