<rp id="bbj0m"><object id="bbj0m"><blockquote id="bbj0m"></blockquote></object></rp>
<th id="bbj0m"></th>
 • <ruby id="bbj0m"><noframes id="bbj0m"><ol id="bbj0m"></ol></noframes></ruby>
  1. <th id="bbj0m"><track id="bbj0m"></track></th>
  2. t? v?n mi?n phí:

   +84-363676659

   Máy hàn thi?c t? ??ng

   Xem phan lo?i

   Day chuy?n hàn t? ??ng cho b?ng ?i?u khi?n thi?t b? báo khóiQuay l?i

   Gi?i thi?u s?n ph?m:

   Thi?t b? này thu?c day chuy?n s?n xu?t t? ??ng hóa hàn t? ??ng, ???c chia thành lo?i có l?ng ch?p ngoài và lo?i kh?ng có l?ng ch?p ngoài ( ???c l?a ch?n). Day chuy?n s?n xu?t này có ch?c n?ng hàn t? ??ng, t? ??ng xu?ng li?u và gá ng??c, có th? k?t h?p v?i day chuy?n l?p ráp c?a nhà máy; v?n hành t? ??ng, nang cao hi?u su?t s?n xu?t s?n ph?m; ?i?u khi?n thi?t b? th?ng qua ?i?u khi?n t? ??ng hóa c?ng nghi?p k?t n?i v?i các thi?t b? khác+ giao di?n ng??i dùng HMI, ch??ng trình ti?ng Trung, ??n gi?n d? hi?u
   Day chuy?n hàn t? ??ng cho b?ng ?i?u khi?n thi?t b? báo khói
   • Chi ti?t s?n ph?m
   • Th?ng s? s?n ph?m

   未標題-1_04_02.jpg

   M? t? S?n ph?m:

   Thi?t b? này thu?c day chuy?n s?n xu?t t? ??ng hóa hàn t? ??ng, ???c chia thành lo?i có l?ng ch?p ngoài và lo?i kh?ng có l?ng ch?p ngoài ( ???c l?a ch?n). Day chuy?n s?n xu?t này có ch?c n?ng hàn t? ??ng, t? ??ng xu?ng li?u và gá ng??c, có th? k?t h?p v?i day chuy?n l?p ráp c?a nhà máy; v?n hành t? ??ng, nang cao hi?u su?t s?n xu?t s?n ph?m; ?i?u khi?n thi?t b? th?ng qua ?i?u khi?n t? ??ng hóa c?ng nghi?p k?t n?i v?i các thi?t b? khác+ giao di?n ng??i dùng HMI, ch??ng trình ti?ng Trung, ??n gi?n d? hi?u


   ?u ?i?m v? hi?u su?t:

   A.X, Y, Z, R Chuy?n ??ng t?ng h?p b?n tr?c có th? ?áp ?ng các yêu c?u hàn trong kh?ng gian ba chi?u.

   B.X, Y và Z ???c ?i?u khi?n b?ng servo và thanh vít chính xác, có ?? chính xác cao h?n và ?? ?n ??nh m?nh h?n.

   C. Thi?t k? m?-?un, tính linh ho?t m?nh m?, có th? k?t h?p v?i các thi?t b? khác ho?c s? d?ng m?t mình.

   D. M?i th? t? c?p li?u t? ??u ??n cu?i ??u ???c t? ??ng hóa, th?c s? hi?n th?c hóa quá trình s?n xu?t kh?ng ng??i .

   E. ???c ?i?u khi?n b?i máy tính c?ng nghi?p, dung l??ng l?u tr? l?n, các ch?c n?ng có th? ???c tùy ch?nh theo nhu c?u c?a khách hàng và tính linh ho?t cao h?n.   未標題-1_07.jpg

   ?? xu?t s?n ph?m liên quan

   <
   • Day chuy?n hàn t? ??ng cho b?ng ?i?u khi?n thi?t b? báo khói

   • Máy hàn thi?c t? ??ng ki?u workstation (máy tr?m) ?a n?ng k?t h?p linh ho?t.

   • Máy hàn ?i?m DC bi?n t?n cao t?n

   • Robot sáu tr?c hàn thi?choàn toàn t? ??ng

   • Robot hàn thi?c b?n tr?c hoàn toàn t? ??ng

   • Máy hàn thi?c t? ??ng

   • Máy hàn thi?c l?t t? ??ng tr?c Y

   • Máy hàn thi?c t? ??ng

   • Dòng máy hàn siêu cao t?n

   • Máy hàn thi?c t? ??ng

   >
   日本...国产真实破苞视_精品久久香蕉国产线看观看亚洲_国产啪精品视频1314_97久久久久人妻精品区一

   <rp id="bbj0m"><object id="bbj0m"><blockquote id="bbj0m"></blockquote></object></rp>
   <th id="bbj0m"></th>
  3. <ruby id="bbj0m"><noframes id="bbj0m"><ol id="bbj0m"></ol></noframes></ruby>
   1. <th id="bbj0m"><track id="bbj0m"></track></th>