<rp id="bbj0m"><object id="bbj0m"><blockquote id="bbj0m"></blockquote></object></rp>
<th id="bbj0m"></th>
 • <ruby id="bbj0m"><noframes id="bbj0m"><ol id="bbj0m"></ol></noframes></ruby>
  1. <th id="bbj0m"><track id="bbj0m"></track></th>
  2. t? v?n mi?n phí:

   +84-0363676659

   Máy hàn thi?c t? ??ng

   Xem phan lo?i

   Máy hàn thi?c t? ??ng ki?u workstation (máy tr?m) ?a n?ng k?t h?p linh ho?t.Quay l?i

   Gi?i thi?u s?n ph?m:

   Quá trình hàn ???c hoàn thi?n th?ng qua ch??ng trình ?i?u khi?n ?i?m hàn b?ng máy tính c?ng nghi?p, k?t h?p hoàn h?o v?i day chuy?n s?n xu?t phù h?p s?n xu?t linh ho?t.    Máy hàn thi?c t? ??ng ki?u workstation (máy tr?m) ?a n?ng k?t h?p linh ho?t.
   • Chi ti?t s?n ph?m
   • Th?ng s? s?n ph?m

   614be4bbb9910.jpg

   Gi?i thi?u s?n ph?m:

   Quá trình hàn ???c hoàn thi?n th?ng qua ch??ng trình ?i?u khi?n ?i?m hàn b?ng máy tính c?ng nghi?p, k?t h?p hoàn h?o v?i day chuy?n s?n xu?t phù h?p s?n xu?t linh ho?t.


    Máy hàn thi?c t? ??ng ki?u workstation (máy tr?m) ?a n?ng k?t h?p linh ho?t:

   Thi?t b? này là m?t tr?m hàn t? ??ng bao g?m m?t máy hàn t? ??ng hai ??u, hai b? chuy?n ??ng l?t qua l?i và ba b? ph?n v?n chuy?n, có th? d?a vào nhu c?u ?? thi?t k? phù h?p v? trí làm vi?c c?a thi?t b?, có th? thay ??i h??ng v?n chuy?n qu? ??o c?a s?n ph?m, có th? xoay m?i góc ?? c?a s?n ph?m, hàn các h??ng khác nhau c?a s?n ph?m, t? ?ó nang cao s?n l??ng, còn có th? n?i ti?p t? các h??ng khác nhau, qu? ??o v?n chuy?n cao th?p khác nhau, k?t h?p linh ho?t, ti?t ki?m kh?ng gian s? d?ng, có l?i cho s? phát tri?n c?a t? ??ng hóa c?ng nghi?p, chi phí th?p, hi?u qu? cao, có tính th?ng d?ng.    ?u ?i?m tính n?ng:

   4 tr?c X, Y, Z, R k?t h?p chuy?n ??ng, có th? áp ?ng nhu c?u hàn trong kh?ng gian ba chi?u

   Tr?c R có th? th?c hi?n ch?c n?ng hàn xoay;

   ???c ?i?u khi?n b?i ??ng c? servo tinh vi, ?? chính xác cao, tính ?n ??nh cao;

   ?i?u khi?n b?ng máy tính c?ng nghi?p, dung l??ng l?u tr? kh?ng gi?i h?n


   614be3ff28208.jpg


   ?? xu?t s?n ph?m liên quan

   <
   • Máy hàn ?i?m DC bi?n t?n cao t?n

   • Máy hàn thi?c t? ??ng ki?u workstation (máy tr?m) ?a n?ng k?t h?p linh ho?t.

   • Robot hàn thi?c b?n tr?c hoàn toàn t? ??ng

   • Máy hàn thi?c t? ??ng

   • Máy hàn thi?c t? ??ng

   • Dòng máy hàn siêu cao t?n

   • Day chuy?n hàn t? ??ng cho b?ng ?i?u khi?n thi?t b? báo khói

   • Máy hàn thi?c l?t t? ??ng tr?c Y

   • Máy hàn thi?c t? ??ng

   • Robot sáu tr?c hàn thi?choàn toàn t? ??ng

   >
   日本...国产真实破苞视_精品久久香蕉国产线看观看亚洲_国产啪精品视频1314_97久久久久人妻精品区一

   <rp id="bbj0m"><object id="bbj0m"><blockquote id="bbj0m"></blockquote></object></rp>
   <th id="bbj0m"></th>
  3. <ruby id="bbj0m"><noframes id="bbj0m"><ol id="bbj0m"></ol></noframes></ruby>
   1. <th id="bbj0m"><track id="bbj0m"></track></th>