<rp id="bbj0m"><object id="bbj0m"><blockquote id="bbj0m"></blockquote></object></rp>
<th id="bbj0m"></th>
 • <ruby id="bbj0m"><noframes id="bbj0m"><ol id="bbj0m"></ol></noframes></ruby>
  1. <th id="bbj0m"><track id="bbj0m"></track></th>
  2. t? v?n mi?n phí:

   +84-0363676659

   Tin t?c OKATA

   Liên h?

   LàM TH? NàO ?? NHANH CHóNG TìM RA QUY TRìNH MáY HàN THI?C H?P LY

   Ngày ??ng:2021-09-23 11:24:36  L??t xem: 2009
   LàM TH? NàO ?? NHANH CHóNG TìM RA QUY TRìNH MáY HàN THI?C H?P LY

    Làm th? nào ?? tìm nhanh m?t quy trình máy hàn h?p ly và nhanh chóng ??a vào tr?ng thái s?n xu?t? Máy hàn t? ??ng ban ??u ???c thi?t k? ?? thay th? c?ng vi?c th? c?ng, nó ch? là m?t hành ??ng thay th? cho vi?c hàn th? c?ng, tuy nhiên, kh?ng có cách nào ??t ???c thao tác tay linh ho?t nh? c?ng vi?c th? c?ng nên c?n ph?i ?i?u ch?nh v? nhi?u m?t.

    H?y ch?n ??u m? hàn phù h?p v?i s?n ph?m, t?c là c? g?ng sao cho k?t h?p. ??u m? hàn phù h?p có th? tác ??ng ??n ch?t l??ng và hi?u qu? hàn.

    B?n than mi?ng hàn c?a s?n ph?m là lo?i v?t li?u gì?Sau khi hi?u r? ch?t li?u c?a s?n ph?m, tình tr?ng làm nóng tr??c và tr?ng thái d?n nhi?t, có th? ?i?u ch?nh nhi?t ?? thích h?p.

    Khi l?a ch?n thi?t b? t?n s? th?p và cao t?n, c?n hi?u r? các ??c tính c? b?n c?a s?n ph?m và ?? ?n thi?c c?a nó, m?t s? s?n ph?m ??c bi?t yêu c?u thi?t b? hàn t?n s? cao ?? ??t ???c hi?u qu? hàn nh? mong ??i.

   H??ng c?a ??u m? hàn trên máy hàn và ?i?m ti?p xúc gi?a ??u m? hàn và mi?ng hàn là r?t quan tr?ng, m?i ph??ng pháp ??u có ch?t l??ng và hi?u qu? hàn khác nhau, vì v?y h?y th? nhi?u h?n. 

   Th?i gian làm nóng tr??c c?a s?n ph?m: M?t s? s?n ph?m d?n nhi?t t??ng ??i ch?m, chúng ta c?n ??t th?i gian làm nóng tr??c lau h?n m?t chút ?? ??m b?o s?n ph?m có th? ?n thi?c.

   Thi?t b? máy hàn t? ??ng yêu c?u v?n hành th? ? nhi?u khía c?nh khác nhau, h?y th? nhi?u h?n, kh?ng th? hàn ch? b?ng cách ch?y t?a ??. Yêu c?u nhan viên có kinh nghi?m hàn m?i có th? thao tác thi?t b? t?t. Ch?y th? thi?t b?. M?i l?n ch?y th? s?n ph?m ??u c?n nhi?u l?n th? nghi?m ?? có ???c quy trình hàn phù h?p v?i s?n ph?m, b?n ph?i kiên nh?n và th? theo nhi?u h??ng.

   日本...国产真实破苞视_精品久久香蕉国产线看观看亚洲_国产啪精品视频1314_97久久久久人妻精品区一

   <rp id="bbj0m"><object id="bbj0m"><blockquote id="bbj0m"></blockquote></object></rp>
   <th id="bbj0m"></th>
  3. <ruby id="bbj0m"><noframes id="bbj0m"><ol id="bbj0m"></ol></noframes></ruby>
   1. <th id="bbj0m"><track id="bbj0m"></track></th>